ICA-handlarnas Förbund ska bevara, utveckla och stärka ICA-idén så att den skapar lönsamhet och konkurrenskraft i dag och för generationer framåt.

ICA-idén, fria handlare i samverkan, är den affärsmodell som ICA arbetat efter sedan 1917. Den bygger på tron på individens frihet och kraften i samverkan. På det viset kombineras det bästa av två världar: engagerat entreprenörskap och stordriftsfördelar. Det ger en unik kraft som skapar ständig utveckling. 

Vi ska ge god service och stärka ICA-handlarnas möjligheter att äga och driva sina butiker med lönsamhet, konkurrenskraft och högt kundförtroende.

En viktig del i vårt arbete är att verka för en lönsam och hållbar affär och därigenom bidra till en positiv samhällsutveckling. Som företrädare för engagerade handlare över hela landet, och ägare till en stor och framgångsrik koncern, både kan och vill vi göra positiv skillnad i samhället. 

Vi utför vårt uppdrag genom två olika roller

 • En aktiv och engagerad medlemsföreträdare.
  Vi ska ge god service och stärka ICA-handlarnas möjligheter att äga och driva sina butiker med lönsamhet, konkurrenskraft, trygghet och högt kundförtroende.
 • En ansvarsfull och långsiktig majoritetsägare i ICA Gruppen. 
  Vi ska med ett ständigt 100-årsperspektiv skapa balans mellan god avkastning till aktieägarna och lönsamhet i butik, och därmed säkra framtida investeringar och positionen som marknadsledare. 

Snabbfakta

ICA-handlarnas Förbund är medlemsorganisation för Sveriges ICA-handlare. Vi är också direkta majoritetsägare i börsnoterade ICA Gruppen.

 • ICA-idén – fria handlare i samverkan.
 • ICA-handlarnas Förbund äger 54 procent av kapital och röster i ICA Gruppen och är därmed direkta majoritetsägare.
 • I slutet av 2020 fanns 1 270 ICA-butiker i Sverige. Butikerna drivs av 1 488 ICA-handlare. För att få driva en butik under ICAs varumärke krävs medlemskap i ICA-handlarnas Förbund.
 • ICA-butikerna samlar totalt omkring 50 000 medarbetare.
 • ICA-butiker finns i 285 av landets 290 kommuner. Representation saknas i Dals-Ed, Eda, Vadstena, Ydre och Älvkarleby kommuner.
 • De ICA-gemensamma värderingarna är Enkelhet, Engagemang och Entreprenörskap.