ICA-handlarnas Förbund ska bevara, utveckla och stärka ICA-idén så att den skapar lönsamhet och konkurrenskraft i dag och för generationer framåt.

ICA-idén, fria handlare i samverkan, är den affärsmodell som ICA arbetat efter sedan 1917. Den bygger på tron på individens frihet och kraften i samverkan. På det viset kombineras det bästa av två världar: engagerat entreprenörskap och stordriftsfördelar. Det ger en unik kraft som skapar ständig utveckling. 

Vi ska ge god service och stärka ICA-handlarnas möjligheter att äga och driva sina butiker med lönsamhet, konkurrenskraft och högt kundförtroende.

En viktig del i vårt arbete är att verka för en lönsam och hållbar affär och därigenom bidra till en positiv samhällsutveckling. Som företrädare för engagerade handlare över hela landet, och ägare till en stor och framgångsrik koncern, både kan och vill vi göra positiv skillnad i samhället. 

Vi utför vårt uppdrag genom två olika roller:

  • En aktiv och engagerad medlemsföreträdare.
    Vi ska ge god service och stärka ICA-handlarnas möjligheter att äga och driva sina butiker med lönsamhet, konkurrenskraft, trygghet och högt kundförtroende.
  • En ansvarsfull och långsiktig majoritetsägare i ICA Gruppen.
    Vi ska genom aktivt ägande bidra till att utveckla och stärka konkurrenskraften för ICA Gruppen över tid.

Snabbfakta

ICA-handlarnas Förbund är medlemsorganisation för Sveriges ICA-handlare.

- ICA-idén – fria handlare i samverkan.
- ICA-handlarnas Förbund är långsiktig majoritetsägare i ICA Gruppen. 
- I slutet av 2021 fanns cirka 1 270 ICA-butiker i Sverige. Butikerna drivs av cirka 1 500 ICA-handlare.
- För att få driva en butik under ICAs varumärke krävs medlemskap i ICA-handlarnas Förbund.
- ICA-butikerna har ca 50 000 medarbetare tillsammans på sina lönelistor.
- ICA-butiker finns i 286 av landets 290 kommuner. Representation saknas i Dals-Ed, Vadstena, Ydre och Älvkarleby kommuner.
- De ICA-gemensamma värderingarna är Enkelhet, Engagemang och Entreprenörskap.