Det finns även andra liknande tekniker, t.ex. pixeltaggar (genomskinliga bilder som kan finnas i e-post som skickas till dig) och webblagring (som kan användas för att lagra information i din enhets webblä­sare). På den här sidan kallar vi alla dessa typer av tekniker för "kakor".

Vissa kakor innehåller personuppgifter, t.ex. IP-adress, men inte alla. För information om hur ICA-handlarnas Förbund hanterar dina personuppgifter och för vilka syften, klicka på "Behandling av personuppgifter" i den nedre menyn.

Olika typer av kakor

Vi använder både sessionskakor och beständiga kakor:

 • Sessionskakor lagras under den tid som du använder webbplatsen och raderas när du stänger ner din webbläsare.
 • Beständiga kakor lagras på din enhet under en viss tid eller till dess att du tar bort dem.

Det finns första- och tredjepartskakor:

 • Förstapartskakor ställs in av webbplatsen som du besöker.
 • Tredjepartskakor ställs in av någon annan än webbplatsen som du besöker.

Var vi använder kakor

Vi kan placera kakor på din dator eller enhet och läsa information som lagras i kakor när du:

 • Använder och besöker våra webbplatser, inklusive i
 • Öppnar utskick från oss, t.ex. e-postutskick
 • Använder våra appar

Varför och hur vi använder kakor

Generellt används kakor för att möjliggöra funktionalitet på icahandlarna.se. Vi använder följande kategorier av kakor för de ändamål som beskrivs nedan.

Ändamål: Tillhandahålla tjänster i digitala kanaler

Kategorier:

 • Funktionella
 • Nödvändiga
 • Säkerhet

Beskrivning 

Vi använder kakor för att tillhandahålla tjänster i våra di­gitala kanaler.

Exempel: Kakor används för att hålla dig inloggad när du navi­gerar mellan sidor så att du slipper logga in varje gång du byter sida på icahandlarna.se. Kakor används även för att hålla koll på om man är intern eller extern användare. Detta påverkar sedan bl.a. vilket innehåll du ser på siten.

Ändamål: Kommunikation

Kategorier:

 • Analys
 • Funktionella

Beskrivning

Vi använder kakor för att kommunicera med dig.

Exempel: Kakor används för att utvärdera effekten av kommunikat­ion på hemsidan.

Ändamål: Följa upp och utvär­dera

Kategori

 • Analys

Beskrivning

Vi använder kakor för att följa upp och utvärdera våra tjänster i digitala kanaler.

Exempel: Kakor används för att samla in besöks- och klick­statistik på icahandlarna.se och öppnings- och läsningsstatistik för ut­skick. Kakor används även på icahandlarna.se och i appen för att hålla koll om användaren har svarat på survey eller frågor.

Ändamål: Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster

Kategorier

 • Nödvändiga
 • Säkerhet

Beskrivning

Vi använder kakor för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Exempel: Kakor används för att skydda ditt konto på icahandlarna.se.

Kategorier av kakor

Vi har delat in de kakor vi använder i följande kategorier:

 • Analyskakor används för att samla in och analysera statistik, t.ex. besöks- och klickhistorik el­ler öppnings- och läsningsstatistik. OBS! Används för närvarande inte. Vi använder inte Google Analytics. 
 • Funktionella kakor används för att möjliggöra funktionalitet på webbplatsen.
 • Nödvändiga kakor behövs för att tillhandahålla tjänsten som du har efterfrågat.
 • Säkerhetskakor behövs för att skydda t.ex. ditt konto på webbplatsen.

Hur du kan styra vår användning av kakor

Du kan styra vår användning av kakor genom:

Din webbläsare

Du kan normalt hantera dina inställningar för kakor i din webbläsare. Gå in på inställ­ningar i din webbläsare för att lära dig mer om hur du kan styra vår användning av kakor. Till exempel kan du ställa in din webbläsare till att blockera alla kakor, att endast acceptera vissa kakor eller att kakor rade­ras när du stänger din webbläsare.

Observera att om du väljer att blockera kakor i din webbläsare kan det medföra att våra webbplatser inte fungerar som de ska eller att du inte kan använda vissa funktioner. Om du vill ha mer information kan du besöka www.allaboutcookies.org.

Annonsinställningar

I Googles annonsinställningar kan du styra användningen av kakor för att visa anpassade annonser på webbplatser, se Google Ads Settings.

Om du är Facebook-användare kan du styra om annonser baserat på ditt beteende ska visas på Fa­cebook och andra webbplatser som använder Facebooks annonseringstjänster i Facebooks annonsinställ­ningar.