ICA-handlarna är fria, egna företagare, men ingår också som medlemmar i ett gemensamt Förbund. Som medlem kan man alltid kontakta ICA-handlarnas Förbund för att ställa frågor eller be om hjälp och rådgivning i enskilda ärenden.

Vissa behov och utmaningar är dock gemensamma för alla handlare, och i sådana frågor agerar Förbundet partsföreträdare för hela handlarkollektivet. Det kan handla om gemensamma avtal, regelverk, politiska beslut eller andra åtgärder som handlare efterfrågar.

När nya avtal ska etableras mellan handlarna och något av bolagen inom ICA Gruppen så är det Förbundet som sköter detta, på uppdrag av sina medlemmar. Likaså när gamla avtal ska ändras.

Det kan handla om gemensamma avtal, eller vissa åtgärder som handlare efterfrågar

Den andra delen där Förbundet företräder handlarna gäller situationer där flera handlare är i samma situation behöver hjälp i samma fråga inom ICA-systemet