ICA-handlarna är fria, egna företagare, men ingår också som medlemmar i ett gemensamt Förbund. Som medlem kan man alltid kontakta ICA-handlarnas Förbund för att ställa frågor eller be om hjälp och rådgivning i enskilda ärenden.

Vissa behov och utmaningar är dock gemensamma för alla handlare, och i sådana frågor agerar Förbundet partsföreträdare för hela handlarkollektivet.

Det kan handla om gemensamma avtal, regelverk, politiska beslut eller andra åtgärder som handlare efterfrågar.

Avtalsfrågor

När nya avtal ska etableras mellan handlarna och något av bolagen inom ICA Gruppen så är det Förbundet som sköter detta, på uppdrag av sina medlemmar. Likaså när gamla avtal ska ändras.

Affärsmodellen

Förutom avtalsfrågorna finns ytterligare två delar där Förbundet agerar handlarnas röst. Den ena är affärsmodellen, som reglerar förhållandet mellan ICA Sverige och handlarna.

Det kan handla om gemensamma avtal, eller vissa åtgärder som handlare efterfrågar

Den tredje delen där Förbundet företräder handlarna gäller situationer där flera handlare är i samma situation och behöver hjälp i samma fråga, till exempel gentemot något av bolagen inom ICA Gruppen eller gentemot omvärlden. Då är det mer effektivt att Förbundet fångar upp frågan och riktar den rätt, än att handlarna ska agera var och en för sig.