Varifrån samlar Förbundet in personuppgifter? 

Dig själv

Förbundet samlar in personuppgifter som du själv lämnar, t.ex. när du kommunicerar med Förbundet

Ditt företag

Förbundet samlar in personuppgifter från det företag du arbetar för, t.ex. i samband med upphandling eller för att hantera leverantörsförhållandet

Externa personer

Förbundet samlar in personuppgifter som andra externa personer lämnar till Förbundet, t.ex. för att komma i kontakt med ditt företag.

Allmänt tillgängliga informationskällor

I vissa fall samlar Förbundet in information som finns allmänt tillgänglig, t.ex. på sociala medier för att komma i kontakt med ditt företag, i samband med en upphandling eller för att hantera leverantörsförhållandet.

Information om kategorier av personuppgifter (pdf)

Varför behandlar Förbundet dina personuppgifter?

Upphandling av leverantör

I samband med upphandling av en ny leverantör behandlar Förbundet dina personuppgifter, t.ex. för att samla in kontaktuppgifter till dig som kontaktperson för leverantör inför en förfrågan eller en upphandling, för att hämta in underlag och genomföra upphandlingen.

Hantera leverantörsförhållandet

Förbundet behandlar dina personuppgifter för att hantera leverantörsförhållandet, t.ex. för att registrera dina kontaktuppgifter så att Förbundet kan komma i kontakt med dig, administrera leverantörsfakturor, samt för att hantera och arkivera leverantörsavtal.

Hantera beställning av varor och tjänster från leverantör

För att hantera en beställning av en vara eller en tjänst från det företag som du arbetar för behandlar Förbundet dina personuppgifter, t.ex. för att hantera beställningsbekräftelser och reklamationer.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

Förbundet behandlar dina personuppgifter som kontaktperson för leverantör för att kommunicera med dig, andra anställda och externa personer i tjänsten.

Utvärdera och följa upp leverantörsförhållanden

Förbundet behandlar, i den mån det är nödvändigt, dina personuppgifter för att utvärdera och följa upp leverantörsförhållandet.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Förbundet behandlar dina uppgifter, om det är nödvändigt, för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Förbundet måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt dataskyddslagstiftning.

Hantera, skydda och utveckla system och tjänster

Dina uppgifter används av Förbundet för att hantera, skydda och utveckla Förbundets system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra befintliga system och tjänster.

Detaljerad information om behandlingar (pdf) 

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver Förbundet dela med sig av dina personuppgifter till andra mottagare. Om Förbundet delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Förbundet delar personuppgifter med:

Tjänsteleverantörer

Förbundet delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för Förbundet, t.ex. IT-tjänster.

Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt Förbundets instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Externa personer

Vid kommunikation med externa personer delar Förbundet de personuppgifter som du själv eller annan lämnar till de externa personerna.

Övriga mottagare

I vissa fall kan Förbundet dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situationen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare av företaget.

Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med (pdf)