Var femtonde sekund sker ett brott i en butik någonstans i Sverige. Det är fyra brott i minuten. Samtidigt vet vi att endast två procent av stöldbrott i butik anmäls till polisen. Detta signalerar felaktigt att stöldbrotten i butik minskar när de i själva verket har ökat med 30 procent de senaste tre åren. En utveckling som påverkar alla som jobbar i handeln.

- Våra politiker har ett stort ansvar för att med tydliga beslut och vägledning visa vad som är viktigt för tryggare och säkrare handelsmiljöer. Det är en av de viktigaste valfrågorna 2018. Därför engagerar vi oss i Säkerhetsveckan för tredje året i rad, säger Fredrik Hägglund, vd ICA-handlarnas Förbund.

En anledning till det minskade antalet anmälningar är att butiksägare och anställda inom handeln har tappat tron på att en polisanmälan gör reell skillnad. Enligt Förbundets egen undersökning av ICA-handlare Andreas Bylgers situation i Sätra i södra Stockholm ledde bara tre av femtio anmälda brott i hans butik till någon form av dom.

23–29 april, vecka 17, engagerar vi oss i Säkerhetsveckan tillsammans med Svensk Handel och Livsmedelshandlarna. Då uppmanar vi alla ICA-handlare och även övriga inom handeln att anmäla alla stölder, hot, våld och skadegörelser som sker i deras butiker.

Debattartikel: Slätt inte taget - engagera dig i Säkerhetsveckan 2018 

För mer information:
Elisabeth Due, Näringslivs- och branschfrågor, ICA-handlarnas Förbund, 070-694 81 20
Magdalena Sekkenes, PR-ansvarig, ICA-handlarnas Förbund: 072-2329165

(Källa: Svensk Handel)