0%

Dagens bild

ICAs sju distriktsstyrelseordföranden: Släpp inte taget – engagera dig i Säkerhetsveckan 2018!

Trygghet är definitivt den viktigaste frågan för hela handeln valåret 2018, men rättvis brottsstatistik är fortfarande branschens största utmaning. Därför är tredje året av Säkerhetsveckan viktigare än någonsin, skriver Ica-handlarnas förbunds sju distriktsstyrelseordföranden.

Var femtonde sekund sker ett brott i en butik någonstans i Sverige. Det är fyra brott i minuten och 30 procent mer än för tre år sedan, enligt statistik från Svensk Handel. Det här skapar inte bara frustration och oro, utan brotten stjäl tid från vår kärnverksamhet. Det vi ska, och vill, göra är ju att sälja mat, ha trevligt med kunder och medarbetare och utveckla våra butiker.

Men den officiella brottsstatistiken ger ännu så länge inte en rättvis bild av verkligheten vad gäller stölder och andra brott som drabbar oss som arbetar i butik. Låt oss därför komplettera allt det arbete som vi hittills gjort med rättvis statistik. Uppmana kollegor och anställda, och bidra själv till att anmäla alla brott i butiken – även konstaterade stölder utan fasttagen förövare under Säkerhetsveckan.

Efter tre års arbete har vi flyttat fram handelns positioner. Vi har gemensamt åstadkommit:

  • De flesta riksdagspartier vill nu ha 10 000 fler poliser i det svenska samhället. 
  • Snatteribegreppet är borttaget. En stöld är numera en stöld. 
  • Möjligheter till kameraövervakning har utökats.
  • En utredning om tillträdesförbud i butik pågår. Ska vara klar 2019. 
  • Riksdagsskrivelser som efterfrågar effektivare rättskipning och där regeringen uppmanas se över straffnivåer.
  • I princip alla riksdagspartier har förslag på åtgärder om hur de vill få bukt med återfallsförbrytare.
  • Några partier har aviserat att de vill se över de beloppsgränser som finns i praxis, det vill säga 60-kronorsgränsen för automatisk avskrivning av ett stöldärende hos polisen och 1000-kronorsgränsen för så kallad ringa stöld.

När vi arbetar fokuserat kring en fråga kan vi gemensamt flytta politiken så att den tar hänsyn till handelns verkliga problematik. Det är positivt. Men vi måste fortsätta! Vi måste kraftsamla och fortsätta uppmana alla som arbetar i handeln att anmäla alla brott, särskilt under Säkerhetsveckan. Vi behöver en rättvisare statistik.

Håll i, håll ut. Anmäl alla brott i butik under vecka 17, Säkerhetsveckan 2018!

Distriktsstyrelseordföranden i ICA-handlarnas Förbund

Katharina Arvidsson, Maxi ICA Stormarknad Västervik
Fredrik Fast, ICA Supermarket Margaretelund
Pär Friberg, ICA Kvantum Södra Sandby
Jan-Eric Löwström, ICA Supermarket Åsa
Magnus Olsson, ICA Kvantum Bollnäs
Michael Norling, Maxi ICA Stormarknad Karlskoga
Ulf Schön, ICA Kvantum Sollefteå

24 april 2018