Hakon Swenson stiftelsen gav år 2020 anslag till forskningsprojektet ”Förpackningar på nätet: Konsumenters reaktioner på bilder av förpackningar i onlinehandeln”, en studie som har genomförts på dagligvaror. Onlinehandeln har ökat kraftigt de senaste åren och mycket talar för att denna utveckling kommer fortsätta. Det ställer krav på alla som driver en butik online att förstå hur varor och förpackningar ska presenteras för att intressera konsumenterna.  

Forskaren bakom projektet, Hanna Berg vid Handelshögskolan i Stockholm, har studerat om utformningen av bilder på förpackningar i onlinehandeln påverkar konsumenternas reaktioner på produkterna. Resultaten har samlats i en populärvetenskaplig rapport för att sprida kunskap från forskning till handeln, och därmed även till dig som ICA-handlare.

De huvudsakliga resultaten finns att hitta i den korta sammanfattningen och vill du fördjupa dig i ämnet kan du ta del av hela rapporten.

Några huvudsakliga lärdomar från projektet är att:  

  • När produkter visas enskilt i onlinebutiken påverkar det inte konsumentens reaktion om produkten är visad rakt framifrån eller med en vinkel. Du behöver alltså inte lägga extra tid och resurser på att säkerställa att du visar produkten på det ena eller andra sättet.

  • När innehållet i förpackningen, exempelvis glassen, syns så ökar männens köpintention för produkterna. För kvinnor gör det dock ingen skillnad om innehållet syns eller inte. Det indikerar på att det kan, i alla fall för vissa varor, vara bra att visa innehållet för att öka männens köpintention.

  • Det finns ingen skillnad på konsumenters attityder eller intentioner för produktbilder av förpackningar med olika mängd produktdetaljer, så som märkningar av olika slag. Du behöver alltså inte lägga tid på att redigera bort detaljer från förpackningar som ska visas online. För mer okända varumärken kan det vara bättre att ha kvar detaljerna eftersom det gör att konsumenterna som inte känner till varumärket lättare kan föreställa sig produkten.

Fler forskningsrapporter från Hakon Swenson stiftelsen kommer löpande och du kommer framöver även hitta du här.  

Forskare Hanna Berg vid Handelshögskolan i Stockholm.

Om Hakon Swenson stiftelsen

Hakon Swenson stiftelsen bildades i samband med ICAs 90-års jubileum år 2007 när ICA-handlarnas Förbund avsatte 90 miljoner kronor för att bilda stiftelsen. Syftet med stiftelsen är att utveckla och stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet, samt att stå för kunskapsproduktion och kunskapsspridning inom dessa områden.

Har du frågor, kontkata gärna mig!