Ett turbulent 2023 slutade i en mer positiv känsla

Göran Blomberg

"I slutet av 2023 såg vi sedan efterlängtade, om än små, tecken på en vändning och en väg tillbaka för ICA-handlarna."

Så inleder Göran Blomberg, vd ICA-handlarnas Förbunds, summeringen av det gångna året och kommenterar även följande.
"Innan vi satte punkt för 2023 tog ICA också beslut om en
historiskt stor miljardsatsning i sänkta ordinariepriser – från ICA
centralt till ICA-handlarna och i sin tur till kunderna från mars
2024. Det är den här typen av investeringar vi vill sträva mot i
högre grad än vi kunde göra under börstiden."

Mer att läsa i ICA-handlarnas Förbunds årsredovisning 2023

2023 omsatte ICA-handlarnas Förbunds-koncernen 148 Mdkr mot 136 Mdkr 2022. Rörelseresultatet 2023 uppgick till 6,6 Mdkr mot 6,3 Mdkr 2022.

ICA Gruppens omsättning ökade 8,3 procent 2023 jämfört med 2022 och rörelsemarginalen för 2023 landade på 4,5 procent.

Tidigare Årsredovisningar