Som medarbetare i en ICA-butik har du en bred arbetsmarknad att utvecklas inom. Arbetet i butik är varierande och en riktigt bra väg i arbetslivet, oavsett vilken väg du väljer för ditt yrkesliv.

Många roller i butik

Butiksarbete är varierande och omväxlande med massor av olika uppgifter. Dels de klassiska i form av varupåfyllnad och kassaarbete, dels (och kanske framförallt) kundservice, matinspiration och ledarskap. I flera butiker finns även roller som kock, delikatess- eller färskvaruansvarig. Andra roller kan vara inom specialvaruavdelningar, till exempel hälsa och skönhet, bageri, kläder, köket och leksaker. Arbetet i butik innebär också man får träffa många olika människor och har stor möjlighet att påverka sin egen vardag.

Engagemang går före teori

I butik är inställning och engagemang viktigare än teoretisk kunskap, vilket passar väldigt många människor. Det finns alla möjligheter att göra karriär i butik för den som vill och är beredd att jobba för det.

Trivs du med att ta stort ansvar finns goda möjligheter till det. Ett antal befattningar inom butik innebär att vara ansvarig för en avdelning. Vanligt är då att man både ansvarar för den dagliga driften i avdelningen, har resultat- och budgetansvar samt leder och fördelar arbetet. Det är vanligt att unga medarbetare får ett sådant ansvar, om de vill. Det finns många exempel på ungdomar som börjat arbeta i butik och så småningom fått möjlighet till en egen butik, enbart genom hårt arbete och utveckling inom butiksarbetet.

Som ICA-handlare äger och driver man sin egen butik. Många butiker har också en butikschef utöver ICA-handlaren.

Framförallt - i butik har man roligt i butikslaget!

ICA som arbetsplats

ICA-butikerna är stora arbetsgivare med sammantaget över 40 000 medarbetare. Drygt 25 000 medarbetare är under 25 år.

ICA strävar alltid efter att vara en attraktiv arbetsplats. Kompetenta och engagerade medarbetare är nyckeln till framgång. Därför arbetar vi ständigt för att attrahera nya människor. Men det är minst lika viktigt att behålla de många skickliga medarbetare som redan finns inom ICA och ge dem möjlighet att utvecklas inom företaget. Vi uppmuntrar intern rörlighet, och det finns goda möjligheter att prova nya områden.

ICA är ett företag vars värderingar grundar sig på enkelhet, engagemang och entreprenörskap.