Varifrån samlar Förbundet in personuppgifter? 

Dig själv

Förbundet samlar in de personuppgifter som du själv lämnar till oss i samband med rekryteringsprocessen.

Kandidaten

Förbundet samlar in de personuppgifter som kandidaten lämnar till oss om dig, till exempel namn, kon­taktuppgifter och vilket företag du arbetar för.

Information om kategorier av personuppgifter (pdf)

Varför behandlar Förbundet dina personuppgifter?

Kontakt med dig som referensperson

Förbundet använder dina personuppgifter för att kontakta dig i syfte att samla in omdömen om kandidaten i samband med rekryteringsprocessen.

Utvärdera och följa upp rekryteringsprocessen

Förbundet använder dina uppgifter för att utvärdera och följa upp rekryteringsprocessen, till exempel för att ta fram rap­porter och statistik kopplat till processen.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Förbundet använder dina uppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist eller en rättsprocess.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Förbundet måste använda dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Till exempel använder Förbundet dina uppgifter för att uppfylla förhand­lings- och informationsplikt enligt medbestämmandelagen (MBL).

Detaljerad information om behandlingar (pdf)

Mottagare som information delas med

Förbundet delar dina personuppgifter med:

Leverantörer

Förbundet delar dina personuppgifter med leverantörer som hjälper Förbundet med till exempel IT-tjänster. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt Förbundets instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Myndigheter

I vissa fall måste Förbundet dela dina personuppgifter med berörda myndigheter, till exempel för att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav (exempelvis i samband med en rättsprocess el­ler en tvist)

Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer

I vissa fall delar Förbundet dina personuppgifter med fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Det gör Förbundet för att:

  • uppfylla de rättsliga skyldigheterna (till exempel förhand­lings- och informationsplikt vid tillsättning av en chef)
  • hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav (till exempel i samband med en rättsprocess el­ler en tvist)

Externa rådgivare

Om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav kan Förbundet dela dina personuppgifter med externa rådgivare.

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med (pdf)