Varifrån samlar Förbundet in personuppgifter?

Dig själv

Förbundet samlar in personuppgifter som du själv lämnar, t.ex. när du kommunicerar med Förbundet eller deltar i ett möte eller annan aktivitet.

ICA-bolag

Förbundet samlar in personuppgifter från ICA-bolagen, t.ex. för att göra det möjligt för mottagaren att kommunicera med dig i olika kanaler om Förbundet och ICA-handlarnas verksamhet.

ICA-butiker

Förbundet samlar in personuppgifter från ICA-butiker, t.ex. för att göra det möjligt för mottagaren att kommunicera med dig i olika kanaler om Förbundet och ICA-handlarnas verksamhet.

Övriga bolag inom Förbundets koncern

Förbundet samlar in personuppgifter från övriga bolag inom Förbundets koncern, t.ex. för att göra det möjligt för mottagaren att kommunicera med dig i olika kanaler om Förbundet och ICA-handlarnas verksamhet.

Externa personer

Förbundet samlar in personuppgifter som externa personer lämnar till oss, t.ex. vid kommunikation eller i samband med ett möte eller en annan aktivitet.

Allmänt tillgängliga informationskällor

I vissa fall samlar Förbundet in kontaktuppgifter som finns allmänt tillgängliga, t.ex. på sociala medier.

Information om kategorier av personuppgifter (pdf)

Varför behandlar Förbundet dina personuppgifter? 

Möjliggöra kommunikation om Förbundet och ICA-handlarnas verksamhet

Förbundet behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig om Förbundet och ICA-handlarnas verksamhet.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

Förbundet behandlar dina personuppgifter i samband med kommunikation med dig, mellan medarbetare och externa personer i tjänsten.

Genomföra enkätundersökning

Om du väljer att delta i enkätundersökningar som vi genomför i våra digitala kanaler behandlar vi de uppgifter som du lämnar till oss.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Förbundet måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldig­heter, t.ex. enligt dataskyddslagstiftning.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Förbundet behandlar dina uppgifter för att hantera och bemöta eventuella rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Hantera, skydda och utveckla system och tjänster

Dina uppgifter används av Förbundet för att hantera, skydda och utveckla Förbundets system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra befintliga system och tjänster.

Detaljerad information om behandlingar (pdf)

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver Förbundet dela med sig av dina personuppgifter till andra mottagare.

Om Förbundet delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

Andra mottagare

Vid kommunikation med mottagare kan dina personuppgifter delas med andra mottagare som får samma kommunikation.

Tjänsteleverantörer

Förbundet delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för oss, inklu­sive andra ICA-bolag, t.ex. IT-tjänster eller för att hantera utskick.

Samarbetspartners

Förbundet samarbetar med olika externa företag och organisationer. I förekommande fall kan Förbundet dela dina personuppgifter för att kommunicera med dig om Förbundet och ICA-handlarnas verksamhet.

ICA-bolag och ICA-butiker

Förbundet delar dina personuppgifter med ICA-bolag och ICA-butiker, t.ex. för att möjliggöra kommunikation med dig från mottagaren om Förbundet och ICA-handlarnas verksamhet i olika kanaler.

Övriga bolag inom Förbundets koncern

Förbundet kan dela dina personuppgifter med övriga bolag inom Förbundets koncern, t.ex. vid kommunikation.

Övriga mottagare

I vissa fall kan Förbundet dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situat­ionen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och be­möta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, dom­stol, polisen och po­tentiella köpare eller säl­jare om vi skulle sälja företaget.

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med (pdf)