Varifrån samlar Förbundet in personuppgifter?

Dig själv

Förbundet samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss när du använder Förbundets digitala kanaler, kontaktar Förbundet och registrerar dig för nyhetsbrev.

Information om kategorier av personuppgifter (pdf)

Varför behandlar Förbundet dina personuppgifter?

Tillhandahålla tjänster i digitala kanaler

Vi behöver dina uppgifter för att du ska kunna använda våra digitala kanaler, både på icahandlarna.se och sidor på sociala medier. Dessa tjänster kan t.ex. vara att läsa nyheter på vår hemsida.

Hantera förfrågningar

Förbundet behandlar dina uppgifter för att hantera förfrågningar från dig i digitala kanaler, t.ex. om du ställer frågor till oss i sociala medier.

Genomföra enkätundersökningar

Om du väljer att delta i enkätundersökningar som Förbundet genomför i digitala kanaler behandlar Förbundet de uppgifter som du lämnar.

Utvärdera och följa upp användningen av digitala kanaler

När du använder Förbundets digitala kanaler, t.ex. icahandlarna.se eller våra sociala medier, samlar Förbundet in de uppgifter som du lämnar. De används sedan för att utvärdera och följa upp användningen av de digitala kanalerna, med hjälp av t.ex. besöks- och klickstatistik.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Förbundet behandlar dina uppgifter för att hantera och bemöta eventuella rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Förbundet måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt dataskyddslagstiftning.

Hantera, skydda och utveckla system och tjänster

Dina uppgifter används både av Förbundet för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.

Detaljerad information om behandlingar (pdf)

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver Förbundet dela med sig av dina personuppgifter till andra mottagare. Om Förbundet delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt Förbundets instrukt­ioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Tjänsteleverantörer

Förbundet delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för Förbundet, t.ex. IT-tjänster eller för att hantera utskick.

Övriga mottagare

I vissa fall kan Förbundet dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situat­ionen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, dom­stol, polisen och po­tentiella köpare eller säl­jare om Förbundet skulle sälja företaget.

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med (pdf)