Göran Blomberg var tidigare CFO på ICA-handlarnas Förbund mellan 2009 och 2019. Från idag och fram till den 1 oktober då Göran Blomberg tillträder kommer ICA-handlarnas Förbunds styrelseordförande Magnus Moberg ta rollen även som tf Vd.

-  Fredrik Hägglund har framgångsrikt lett ICA-handlarnas Förbund sedan 2014, och styrelsen tackar honom för hans uppskattade insatser. Vi hälsar också Göran Blomberg välkommen tillbaka, och med sin stora branschkunskap och breda förankring bland ICA-handlarna är han väl skickad att under en period leda verksamheten framåt, säger Magnus Moberg, styrelseordförande i ICA-handlarnas Förbund.

Vid frågor kontakta:
Ordförande Magnus Moberg, 0708-25 53 63 eller
Kommunikationschef Eva Burén, 0704-862077

ICA-handlarnas Förbund är medlemsorganisation för Sveriges ICA-handlare och majoritetsägare till börsnoterade ICA Gruppen. www.icahandlarna.se