Vårt samarbete med Industrivärden har fungerat väldigt väl sedan 2013. Nu har de valt att sälja en del av sitt innehav till oss, och vi har även kommit överens om en helhetslösning som känns bra. Att förvärva ytterligare aktier i ICA Gruppen ser vi som en långsiktigt god investering. Vi tror på bolaget och som långsiktig majoritetsägare är vårt mål att ICA Gruppens aktie ska fortsätta vara en attraktiv placering med god direktavkastning till alla aktieägare, säger Fredrik Hägglund, VD, ICA-handlarnas Förbund.

Industrivärdens aktiepost förvärvas till ett värde av 316 kronor per aktie vilket motsvarar en rabatt om 2,9 procent jämfört med det volymviktade genomsnittspriset de senaste tio handelsdagarna. Investeringen uppgår till 1,73 miljarder kronor.

Därutöver har ICA-handlarnas Förbund utfärdat en säljoption till Industrivärden som innebär att ICA-handlarnas Förbund åtar sig att, den 17 maj 2019, köpa Industrivärdens resterande aktieinnehav i ICA Gruppen om Industrivärden utnyttjar säljoptionen. Detta till ett pris om 290,52 kronor per aktie, före reducering för aktieutdelning. För den utfärdade säljoptionen har ICA-handlarnas Förbund erhållit en ersättning om 106 miljoner kronor.

I det fall Industrivärden väljer att utnyttja säljoptionen innebär det ett åtagande för ICA‑handlarnas Förbund att köpa aktier för upp till 4,4 miljarder kronor.

SEB Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå legal rådgivare till ICA-handlarnas Förbund i transaktionen.

För mer information:
Fredrik Hägglund, VD, ICA-handlarnas Förbund, tel: 08-55 33 99 08

Ytterligare kontaktperson vid mediaförfrågningar:
Magdalena Sekkenes, pressansvarig, ICA-handlarnas Förbund, tel: 072-232 91 65, magdalena.sekkenes@icahandlarna.se