ICA-handlare Magnus Wassén valdes idag in i branschorganisationen Svensk Handels styrelse tillsammans med Martin & Serveras vd Liv Forhaug och Eric Lundberg, vd på Kjell & Co. Svensk Handel driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln med det övergripande uppdraget är att stärka handelns konkurrenskraft.

”Handeln är en mycket viktig motor i det svenska samhället och vi är en bransch i stark utveckling men har också med tuffa utmaningar just nu med anledning av bland annat Coronaepidemin. Som ICA handlare brinner jag extra för lokalt entreprenörskap och ser mycket fram emot att få bidra till bästa möjliga villkor och förutsättningar för handeln som helhet och särskilt skapa förståelse för det mindre företagets förutsättningar.” säger Magnus Wassén.                            

Magnus Wassén äger och driver ICA Nära Norrviken i Stockholm sedan 2013 och innan det var han ICA-handlare i ICA Nära Bergvreten. Magnus har varit förtroendevald i ICA-handlarnas Förbunds distriktsstyrelse i Mellansverige och är vice ordförande i Föreningen ICA-handlare för Barnens Ö. Magnus är utbildad vid Stockholms universitet med en fil mag i företagsekonomi.

Fredrik Hägglund, vd för ICA-handlarnas Förbund, fortsätter som ledamot i styrelsen och Anders Svensson, vd ICA Sverige, fick nytt förtroende som ordförande. Total sitter 18 ledamöter från hela den svenska handeln i styrelsen.

Presskontakt:
Magdalena Sekkenes, PR-ansvarig, ICA-handlarnas Förbund: mob 072-232 91 65