ICA-handlarnas Förbund är medlemsorganisation för Sveriges ICA-handlare och långsiktiga majoritetsägare ICA Gruppen. Huvuduppdraget är att bevara, utveckla och stärka det fundament som lagt grunden till ICA. Vi kallar detta för ICA-idén – en unik modell som innebär att ICA-handlare äger och driver sina egna butiker men tillgång till stordriftsfördelar och ett gemensamt varumärke.

Vår ambition är att, med ett ständigt 100-årsperspektiv, utveckla hela ICA-systemet för att skapa tillväxt och lönsamhet, både centralt och lokalt, och därmed säkra ett starkt varumärke och positionen som marknadsledare.

2021 omsatte ICA-handlarnas Förbunds-koncernen 128,0 Mdkr mot 126,3 Mdkr 2020 och rörelseresultatet 2021 uppgick till 5,6 Mdkr mot 5,5 Mdkr 2020. ICA Gruppens omsättning ökade 1,3 procent 2021 jämfört med 2020 och rörelsemarginalen för 2021 landade på 4,6 procent.

Välkommen att ta del av ICA-handlarnas Förbunds årsredovisning för 2021.

Magdalena Sekkenes, ICA-handlarnas Förbund, tel: 46 72 232 91 65, e-mail: magdalena.sekkenes@icahandlarna.se