ICA-handlarnas Förbund fick den 22 mars 2022 information om att Ekobrottsmyndigheten inlett en utredning kopplat till den rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet i ICA Gruppen och välkomnar denna.

Det har nu kommit till vår kännedom att misstankar i utredningen omfattar ett antal privatpersoner, varav några är ICA-handlare. En av dem är ledamot i ICA-handlarnas Förbundsstyrelse.

- Vi ser mycket allvarligt på situationen. Vi kommer fortsätta följa den juridiska processen  och bistå myndigheterna på de sätt de önskar. Den aktuella ledamoten deltar tills vidare inte i styrelsens arbete, säger Göran Blomberg, vd ICA-handlarnas Förbund.

Presskontakt: 
Magdalena Sekkenes, ICA-handlarnas Förbund, tel: 072-2329165