Sveriges ICA-handlare är betydelsefulla arbetsgivare på nästan 1 300 platser över hela landet och deras egenägda butiker bidrar till samhället också på flera andra sätt. Med hjälp av en ny beräkningsmodell kan butikernas samhällsekonomiska betydelse nu räknas fram utifrån bidraget till arbetsmarknaden, till hushållens inkomster samt till de kommunala skatteintäkterna. Beräkningarna går att göra per butik men även aggregerat på regional och nationell nivå.

Det vi tidigare haft på känn kan vi nu sätta siffror på, och genom att presentera effekten av ICA-handlarnas sammanlagda verksamhet i siffror hoppas vi också kunna öka kunskapen om hur stor deras samhällsekonomiska betydelse faktiskt är, säger Fredrik Hägglund, vd, ICA-handlarnas Förbund.

Fakta ut rapporten:

  • ICA-butikerna bidrar med ca 54 000 jobb i 285 kommuner.
  • Jobben bidrar med 4,5 miljarder i kommunala skatteintäkter.
  • ICA-butikerna betalar ut 15 miljarder lönekronor årligen.   
  • ICA-butikerna bidrar med 36 miljarder till Sveriges BNP

Rapporten är framtagen i ett samarbete mellan ICA-handlarnas Förbund och WSP. Beräkningsmodellen bygger på Tillväxtverkets verktyg Raps som används för beräkningar av hur näringslivet påverkar samhällsekonomin.

Här kan du ladda ner rapporten Handlaravtrycket - en rapport om ICA-handlarnas samhällsekonomiska betydelse.

Kontakt:
Nils Bohlin, analyschef Kunskapscentret, ICA-handlarnas Förbund, tel: 070-2345492
Magdalena Sekkenes, PR-ansvarig, ICA-handlarnas Förbund, tel: 072-2329165