Med en ICA-handlare som guide, ta del av fotoutställningen ’’Lokala avvikelser kan förekomma’’ tisdag 3 juli, kl 15:45 och onsdag 4 juli, kl 10 under Almedalsveckan i Visby. Du får delta i en 30 min lång guidad visning och samtal om lokalt entreprenörskap, samhällsengagemang och dess betydelse för ett hållbart samhälle. Du hittar oss på Hästgatan 10 (innergården)

Bakgrund: Fem fotografer fick uppdraget att dokumentera 100 berättelser från ICA-handlarnas vardag i och med ICAs 100-årsjubilemu 2017. Med 1 300 ICA-handlare i 285 kommuner speglar urvalet av de 100 berättelserna ett tvärsnitt av Sverige 2018. 

Under 2018 års Almedalsevecka kommer ICA att arrangera och medverka i seminarier och event med fokus på modern livsmedelsförsörjning, entreprenörskap och hållbarhet. Här hittar du ICAs Almedalsprogram på Hästgatan 10 och vilka personer som finns att träffa.

Obs! Fotoutställningen är tillgänglig hela tisdagen 3/7 och onsdagen 4/7.  

Välkommen