"Att åtta handlare dömts för insiderbrott är naturligtvis väldigt allvarligt och påverkar alla oss som jobbar för ICA-varumärket. Tingsrättens dom är ett viktigt steg men vi har ännu inte någon lagakraftvunnen dom. Internt kommer ICAs ansvarsnämnd nu starta en genomgång av varje individuellt ärende. Jag kan inte förekomma ansvarsnämndens beslut, men i de fall en slutgiltig dom skulle leda till fängelse eller näringsförbud kan det bli svårt att vara kvar som ICA-handlare", säger Göran Blomberg, vd för ICA-handlarnas Förbund. 

ICA har en ansvarsnämnd som i särskilda fall kan meddela erinran, varning eller fråntagande av medlemskap i ICA-handlarnas Förbund, ett krav för att få äga och driva en ICA-butik. Nämnden består av sex ledamöter, tre från ICA-handlarnas Förbund och tre från ICA Gruppen. Sedan november 2023 sitter en extern representant, verksam som justitieråd i Högsta domstolen, på ett av ICA Gruppens mandat för att förstärka nämndens juridiska expertis och kompetens.

ICA-handlarnas Förbund är medlemsorganisation för Sveriges 1 500 ICA-handlare och majoritetsägare i ICA Gruppen. ICA-handlare äger och driver sina egna butiker under ett gemensamt varumärke.

Presskontakt:
Magdalena Sekkenes, ICA-handlarnas Förbund, press@icahandlarna.se, mob 072-232 91 65