Den 10 november offentliggjorde ICA-handlarnas Förbund tillsammans med AMF ett offentligt uppköpserbjudande till alla 70 000 aktieägare i ICA Gruppen. Drygt två månader senare är en affär, som värderade ICA Gruppen till över 100 mdkr, i hamn och ICA Gruppens aktie är avnoterad från Stockholmsbörsen.

"Det är en historisk dag idag då vi med stor glädje konstaterar att vi genomfört en lyckad affär. Från idag går ICA vidare till nästa fas och vi känner oss övertygade att det är rätt miljö för oss att möta framtida utmaningar och en allt tuffare konkurrens", säger Göran Blomberg, VD ICA-handlarnas Förbund.

Nu kommer fokus ligga på fortsatt långsiktiga investeringar, tillväxt, ökad intern dialog samt att takten på beslutsfattandet kan ökas. ICA Gruppen är fortsättningsvis ett självständigt bolag med egen styrelse och ledning.

"Jag är stolt över våra handlare och alla involverade som bidragit till att detta blir möjligt. Den nya ägarstrukturen kommer gynna ICA i ett 100-årsperspektiv. Vi har ett ansvar att utveckla hela ICA för kommande generationer, varje dag, och detta hjälper oss att komma i tid till framtiden, säger Magnus Moberg", ordförande ICA-handlarnas Förbund.

Idag 14 januari inleds också ICA-handlarnas Förbunds regionala distriktsårsmöten där ICA-handlare bland annat uppdateras kring planer för 2022 samt väljer sina förtroendevalda ICA-handlare till ledamöter i distriktens styrelser.

För mer info kontakta:
Magdalena Sekkenes, ICA-handlarnas Förbund, tel 08-55 33 99 21