ICA-handlarnas Förbund har den 22 mars 2022 fått information att Ekobrottsmyndigheten har inlett en utredning kopplad till det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i ICA Gruppen. ICA-handlarnas Förbund välkomnar denna.

- Som jag sagt tidigare välkomnar vi en utredning och har överlämnat efterfrågad dokumentation till myndigheten. Vi följer naturligtvis utvecklingen och kommer vara fortsatt behjälpliga i den pågående utredningen om så behövs. Det är allt vi kan kommentera för närvarande, säger Göran Blomberg, vd på ICA-handlarnas Förbund.

Presskontakt:
Magdalena Sekkenes, ICA-handlarnas Förbund: mob 072-232 91 65