ICA-handlarnas Förbund avyttrar hela sitt innehav om 246 000 000 stamaktier i Amasten Fastighets AB (publ) till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) till en mellan parterna överenskommen köpeskilling om cirka 3 272 Mkr, vilket motsvarar 13,30 kronor per aktie.

- Mot bakgrund av vårt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA Gruppen är avyttringen av Amasten ett naturligt steg. Det känns bra att sälja vårt innehav till SBB som är en stor och väletablerad aktör inom samhällsfastigheter och bostäder, säger Göran Blomberg, vd ICA-handlarnas Förbund.

Transaktionen motsvarar 32,71 procent av aktierna och 32,74 procent av rösterna i Amasten. Amasten är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Affären förväntas slutföras den 30 november 2021.

Presskontakt:
Magdalena Sekkenes, ICA-handlarnas Förbund: mob 072-232 91 65
Eva Burén, ICA-handlarnas Förbund: mob 070-486 20 77