Det självständiga och lokala entreprenörskapet i kombination med stordriftsfördelar har visat sig fungera mycket bra. ICA-modellen har utvecklat och levererat dagligvaruservice och goda resultat i över 100 år. När ett starkt entreprenörskap kombineras med konkurrens mellan ICA-butikerna och samverkan sker inom inköp och distribution nås bästa effekt för alla. 

ICA-handlarnas Förbunds uppdrag är att bevara, utveckla och stärka ICA-idén, som det fundament som lägger grunden till ICA.

Detta står uttryckt i Förbundets stadga, §1. Det är även uttryckt i ICA Gruppens bolagsordning att bolaget inom ramen för det grundläggande syftet, att bereda vinst åt aktieägarna, ska bevara, utveckla och stärka ICA-idén.  

ICA-idén innebär att ICA-handlare som egenföretagare både konkurrerar och samverkar. Som ICA-handlare har man också frihet att konkurrensutsätta ICA Sverige som leverantör. Den interna konkurrensen gör att alla led inom ICA, hela tiden, varje dag, måste hålla absolut toppklass.   

Fria handlare i samverkan är den affärsmodell som ICA har arbetat efter i Sverige sedan 1917.