FLU-stipendier
ICA-handlarnas Förbund delar årligen ut 20 ledarskapsstipendier till kvinnor som jobbar i ICA-butiker med målet att bli ICA-handlare. Stipendierna på 20 000 kr per stipendiat, har delats ut sedan 2009, och ska användas till en ettårig intern ledarskaps- och företagsutbildning (FLU) som är ett av flera grundkrav för att kunna söka sin egen ICA-butik och bli ICA-handlare.  
Delas ut
årligen på Förbundets årsstämma, 22 maj, 2024. 
Ansökan
senast 8 april 2024.
Här hittar du ansökningsformulär

Carl-Hakon Swenson stipendiet
Stipendier på 14 000 kr per person till studier eller studieresor, till två medarbetare i ICA-butiker respektive två i koncernen.
Delas ut på ICA-idédagen 22 november med start 2023. 
Ansökan senast 18 oktober, 2023.

Claes-Göran Sylvéns stipendiefond
Stipendier till person eller grupp som visat särskilt prov på vilja, engagemang och gott entreprenörskap inom handelsrelaterade områden.
Delas ut på ICA-idédagen 22 november med start 2023.  
Ansökan senast 18 oktober, 2023. 

ICA Stiftelsen
ICA Stiftelsens uppdrag är att samarbeta och dela ut medel till organisationer som gör bestående positiva skillnader i samhället med fokus på hälsa, mångfald och integration. Stiftelsens grundpelare  handlar om allas lika värde och rätt till lika möjligheter, samt allas rätt till ett hälsosamt liv. Grundpelarna utgör fundamentet för vilka initiativ Stiftelsen väljer att stötta. 

Hakon Swenson stiftelsen
Hakon Swenson Stiftelsen har till syfte att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet och tar emot ansökningar inom dessa områden.

Stiftelsen Roland Fahlins stipendiefond
Stipendier till studie- eller forskningsbidrag för att stimulera eftergymnasialt utbildande att bli egenföretagare eller ledare inom dagligvaruhandeln.