ICA Stiftelsen

ICA Stiftelsens uppdrag är att inom ramen för stiftelsens ändamål dela ut medel till organisationer som gör bestående positiva skillnader i samhället med fokus på hälsa, mångfald och integration utifrån våra grundpelare som handlar om allas lika värde och rätt till lika möjligheter, samt allas rätt till ett hälsosamt liv. Grundpelarna utgör det långsiktiga fundament för vilka initiativ Stiftelsen väljer att stötta. 

Hakon Swenson stiftelsen 

Hakon Swenson Stiftelsen har till syfte att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet och tar emot ansökningar inom dessa områden.

Stiftelsen Roland Fahlins stipendiefond

Stipendier till studie- eller forskningsbidrag för att stimulera eftergymnasialt utbildande att bli egenföretagare eller ledare inom dagligvaruhandeln.

Carl-Hakon Swenson stipendiet

Stipendier till studier eller studieresor, tillgängliga för medarbetare i ICA-butiker eller i bolag inom ICAs svenska verksamhet.

Claes-Göran Sylvéns stipendiefond

Stipendier till person eller grupp som visat särskilt prov på vilja, engagemang och gott entreprenörskap inom handelsrelaterade områden.