ICA ska säkerställa kvalitet och trygga produkter. Till hjälp i arbetet stöttas ICA-handlaren av ICA-systemet, bland annat av Hållbarhetscoacher som följer upp kvalitets- och miljöarbetet i butik. Det finns även stöd i form av webbutbildningar, checklistor, självdeklarationer för egna inköp, modern teknik med mera.

Många ICA-handlare väljer även att både kvalitets- och miljöcertifiera sin butiksdrift med hjälp av externa parter. Den vanligaste kvalitetscertifieringen är Svensk Standard för Livsmedelshantering i butik och inom miljö är Svanen, Krav och Bra Miljöval vanliga alternativ.
ICA har även ett eget, aktivt miljöprogram som stöttar handlarens arbete med miljö i butiken: Miljösmart butik.

ICA ska säkerställa kvalitet och trygga produkter