ICA-handlarnas Förbund har länge diskuterat och drivit trygghetsfrågan med beslutsfattare om vilka åtgärder som behöver genomföras för att öka tryggheten och skydda kunder, medarbetare och ICA-handlare runt om i Sverige. Förbundet välkomnar därför den nya lagen som träder i kraft 1 mars, 2021. 

Tillträdesförbudet är en av flera önskade åtgärder från handel eftersom många av våra handlare tyvärr behöver lägga mycket tid och resurser på att säkerställa tryggheten. Trots denna lagstiftning kommer inte kriminaliteten på Sveriges handelsplatser att försvinna med lagändringen, men ett tillträdesförbud kommer göra skillnad för de handlare som är värst drabbade. Vi hoppas att den nya lagen kommer att tvinga fram ett annat sätt för myndigheterna att hantera livsstilskriminella och också påverka hur man ser på den kriminalitet som handelssektorn drabbas av.   

 – Tillträdesförbudet är en viktig signal om att ett kriminellt beteende inte accepteras. Vi hoppas nu att tillämpningen av lagen kommer innebära att brott som riktas mot handeln prioriteras i högre grad av rättsväsendet, säger Fredrik Hägglund, vd på ICA-handlarnas Förbund.