Rent konkret handlar EU-direktivet om att skydda den lilla bonden inom livsmedelskedjan genom att inrätta ett antal förbud som köpare ända fram till detaljhandelsledet inom livsmedelskedjan måste rätta sig efter. I EU-direktivet finns även en så kallad omsättningstrappa, en viktig mekanism som värnar mindre köpare mot större leverantörer för att balansera marknadskrafter och förhindra eventuellt maktmissbruk från större leverantörer, som helt saknas i regeringsförslaget. 

– För mig är det uppenbart att Landsbygdsministern och hennes tjänstemän inte fullt ut förstår att livsmedelskedjan består av leverantörer och inköpare av varierande storlek och betydelse samt att det finns olika typer av samverkansformer inom den svenska livsmedelskedjan, menar Magnus Moberg, ICA-handlare i Falköping och ICA-handlarnas Förbunds ordförande.

ICA-handlare är fria egenföretagare som sköter sina egna inköp. De äger och driver sina butiker i 285 av 290 kommuner. De är betydelsefulla arbetsgivare, har en mängd olika leverantörer och ett stort engagemang för andra lokala företagare och föreningslivet. Deras företagande har stor betydelse för attraktiviteten och tillväxten på de orter där de verkar. 

– Nu har regeringens lagförslag lagts fram till riksdagen och det har blivit tydligt att andra riksdagspartier ifrågasätter regeringens förslag genom olika motioner, vilket är bra. Det bästa och enklaste hade varit en rak implementering av EU-direktivet, utan några svenska förändringar alls, säger Elisabeth Due, ansvarig för näringslivs- och branschfrågor.

– Som ICA-handlare har jag alltid värnat om svensk- och lokalproducerad mat och svenskt jordbruk. Jag kan förstå att regeringen vill skydda bonden, men att från detta gå till att bortse från principen att skydda mindre mot större, oavsett vilken storlek inköpare respektive leverantör har, måste starkt ifrågasättas, säger Magnus Moberg.

ICA-handlarnas Förbund följer aktivt frågan kring den nya lagstiftningen.