Både Majblomman och Sveriges ICA-handlare har en över 100 år lång tradition att göra skillnad i det lokala samhället. Drygt 3 500 volontärer är engagerade i Majblommans 580 lokalföreningar över hela landet. Föreningarna organiserar insamlingar lokalt genom att engagera skolor, scoutkårer och andra grupper. Det är också dessa lokala föreningar som tar beslut i de ansökningar om ekonomiskt stöd som kommer in från barn och familjer i respektive närområde.

- Som ICA-handlare finns vi mitt i samhället och upplever just nu en ökande press på utsatta grupper och inte minst barnfamiljer på grund av pandemin. Det engagemang Majblomman visar lokalsamhället ligger väldigt nära vår egen historia och värdegrund och att stötta deras viktiga arbete känns rätt på alla sätt, säger Magnus Moberg, ordförande ICA-handlarnas Förbund.

På grund av Coronapandemin noterar Majblomman ett drastiskt insamlingstapp då man fått ställa in årets försäljning av majblommor och dessutom verkar i ovisshet inför nästa års insamling.

Var tionde barn i Sverige lever i ekonomisk utsatthet. De barnen betalar ett högt pris i skuggan av pandemin eftersom tvingades ställa in den traditionella majblommeförsäljningen.

Tove Lindahl Greve

- Tack vare ICA-handlarnas donation på 20 miljoner kronor kan vi nu trots allt dela ut lika mycket pengar till barn som vi gjorde 2019. Varenda krona i ICA-handlarnas donation kommer gå till kläder, skor, fritidsaktiviteter och annat som barn behöver, säger Tove Lindahl Greve, generalsekreterare på Majblomman.  

Beslut efter inspel från engagemangsgruppen

Valet av organisation har diskuterats i Förbundets engagemangsgrupp, med handlarrepresentanter från alla distriktsstyrelser, i samråd med medarbetare på Förbundet. Beslutet om organisation inklusive donationens omfattning togs sedan av Förbundsstyren. 

- Vi i engagemangsgruppen var eniga om att välja Majblomman som gör så många goda insatser över hela landet. Det är en organisation som en majoritet av oss handlare har en relation till, och de flesta av oss upplåter plats utanför butiken till barn som säljer majblommor varje år.

- Jag har själv sålt majblommor som ung och mina barn har fortsatt traditionen. I engagemangs-gruppen känner vi ett högt förtroende för organisationen och att pengarna går fram till dem som behöver det mest, säger Sofie Redborn Möller, ICA Supermarket Algots i Mönsterås som är en av sju handlare i engagemangsgruppen.

Therese Berntsson, ICA Nära Bua, också en av handlarna i engagemangsgruppen summerar.

- När Majblomman inte kunde knacka på våra dörrar på grund av Corona 2020, vill vi knacka på deras.

Handlarrepresentanter i engagemanggruppen:

Mats Andersson, ICA Supermarket Slätta 
Marina Bäckström, ICA Supermarket Böleäng
Susan Bardevik, ICA Nära Finnboda
Therese Berntsson, ICA Nära Bua
Rickard Olsson, ICA Nära Dingle
Sofie Redborn Möller, ICA Supermarket Algots Mönsterås
Peter Åkesson, ICA Supermarket Söder