Emelie Fröberg och Huong Nguyen

Hur förändras vår proteinkonsumtion framöver?

Emelie Fröberg, Assisterande professor ​Handelshögskolan​
Huong Nguyen, doktorand vid Handelshögskolan Stockholm


Vi siktar på att definiera och förutspå förändringarna inom proteinkonsumtionen genom Markov-modellen med transaktionsdata från ICA Maxi i Skövde. Det preliminära resultatet tyder på ett kostskifte där rött kött reduceras eller ersätts med andra animaliska proteinkällor så som kyckling, fisk, ägg och mejeriprodukter. I linje med tidigare forskning tolkar modellen trenden med flexitarianism men inte (än i alla fall) veganism.​

Susanne Bryngelsson

Sockersänkning för hälsosammare produkter

Susanne Bryngelsson, projektledare Hållbar Kost

Tillsatt socker innehåller energi utan näringsämnen och bidrar till kariesbildning. Vi bör därför äta begränsade mängder tillsatt socker. Ett sätt att hjälpa konsumenten att begränsa intaget är att erbjuda produkter med lägre innehåll av tillsatt socker. Socker fyller dock flera funktioner i livsmedel, förutom att ge söt smak. Den här presentationen belyser hälsomässiga effekter av socker, sockers funktion i livsmedel och vad man kan ersätta sockret med, när man vill sänka innehållet av tillsatt socker i sin produkt.

David Andersson

Hur kan vi hjälpa kunderna att minska deras  klimavtryck?

David Andersson, FD Göteborgs Universitet

I det här forskningsprojektet planerar vi att genomföra olika experiment som på olika sätt hjälper kunderna att minska sitt klimatavtryck. Kundambitionen sätter ett ambitiöst mål och inom projektet kommer vi att analysera både effekter på klimatnytta, omsättning och vinstmarginal. Jag kommer att presentera några experiment vi identifierat som intressanta och berätta om hur ni kan engagera er.

Sophia Wassen och​ Evelina Höglund

Att använda gröna proteiner i nya livsmedel

Sophia Wassen, Forskare RISE​
Evelina Höglund, Assisterande forskare RISE

Den gröna trenden lutar mot ett mer permanent proteinskifte, och intresset för att producera och konsumera livsmedel baserade på icke-animaliska proteiner växer. Vi ser en ökande efterfrågan på alternativ till kött- och mejeriprodukter, så kallade kött- och mejerianaloger. Men växtproteiner och andra alternativa proteiner beter sig inte på samma sätt som animaliska proteiner vid beredning av livsmedelsprodukter. För att göra nya smakliga, hälsosamma och hållbara livsmedel måste vi förstå de nya proteiningredienserna och hur de ska användas i livsmedelsindustrin.

Elizabeth Hörlin och​ Elena Costa

Våga utforska vad sjömat kan erbjuda

Elizabeth Hörlin, Forskare RISE  ​
Elena Costa, FD student RISE  

Fisk och skaldjur kan erbjuda konsumenter en hälsosammare och mer hållbar källa till protein än vad landgående animaliska produkter kan. Tyvärr äter vi i Sverige just nu både mindre mängd än vad som rekommenderas och vi begränsar oss till bara några få sorter och produkter. För att uppmuntra konsumenten till ett mer diversifierat val av sjömat undersöker vi hur inre (hos konsumenten, instrinsic) och yttre faktorer (omvärlden, extrinsic) inverkar på konsumentens val. Genom vår forskning vill vi stödja både konsumenter och andra aktörer att våga utforska vad sjömat kan erbjuda  både vad gäller smak som hållbarhet.

Maria Ekblom

Fysisk aktivitet och stillasittande för hjärnhälsa bland kontorsarbetare

Maria EkblomProfessor GIH 

ICA-gruppen medverkade under 2016-2020 i ett forskningsprojekt som syftade till att förstå betydelsenav fysisk kondition, stillasittande och fysisk aktivitet förpsykisk hälsa, tankemässiga förmågor och sjukskrivningbland kontorsanställda på bland annat ICA-gruppenshuvudkontor. Här presenteras svar på några av defrågor som vi ställde för att bättre förstå hurmedarbetarnas hjärnhälsa kan stödjas. Pandemin harinneburit stora förändringar i hur och var vi arbetar.Presentationen avslutas med några spaningar framåt.

Nils

Nils Bohlin

Handlarutveckling/Handlarstöd
+46855339942