Vi menar att utan handeln stannar Sverige och därför måste branchen få den plats den förtjänar.

Lena Litens, styrelseordförande Hakon Swenson stiftelsen

Att uppmuntra framtidens entreprenörer, en gymnasieskola specialiserad på handel och en rapport om handlarnas påverkan på samhället. Det är några projekt som Hakon Swenson stiftelsen stöttat och som ICA-handlare är engagerade i.

I ett nytt magasin möter du bland annat ICA-handlare Douglas Iveroth, ICA Nära Nyckelby, som också utbildat sig till civilekonom på Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm. Douglas berättar hur matnyttiga kunskaper hjälpte honom till en mer framgångsrik butik.  

"Målet är att skapa bättre förutsättningar för kommande generationer inom handeln och att ge handeln en mer central plats i samhället", säger Lena Litens styrelseordförande för Hakon Swenson Stiftelsen. 
"Vi menar att utan handeln stannar Sverige och därför måste branchen få den plats den förtjänar."
 

Hakon Swenson stiftelsens syfte är att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom handelsområdet. Stiftelsen bildades 2007 när ICA-handlarnas Förbund avsatte 90 miljoner kronor i samband med ICA-idéns 90-årsdag. 

Magasin Hakon Swenson stiftelsen (2024) 

Hemsida Hakon Swenson stiftelsen