Priset är inspirerad av ICA-handlare Claes-Göran Sylvéns stora intresse för entreprenörskap och arbete mot utanförskap och ett erkännande fördetarbete han har gjort för ICA-idén ochSverigesICA-handlare.Syftetär att främja förmågan att utveckla idéer och entreprenörskap inom handelsrelaterade områden.   

Bakgrunden till priserna är att i samband med att Claes-Göran Sylvén slutade som vd för ICA-handlarnas Förbund i januari 2014 skapades en fond i hans namn för att främja entreprenörskap. Idag driver Claes-Göran Sylvén, ICA Kvantum Flygfyren i Norrtälje och är ordförande i ICA Gruppen

Stipendierna kandelas ut till enskilda personer eller en grupp som på något sätt visat särskilt prov på entreprenörskap. 

Kategorier:    

1. Kategori ICA-butik: en butik, en avdelning, en medarbetare eller en handlare.   
2.Kategori ICA-koncern: en anställd eller en avdelning i ICA-koncernen.   
3.Kategori Extern: en person, en grupp, en samarbetspartner eller ett företag som har en koppling till ICA.   

 

Så nominerar du:  

Du nomineringar i följande formulär där du motiverar varför just denna person bör få priset.