Syftet med ICAs Unga Nätverk är att samla unga medarbetare (upp till 25 år)  från butik, logistik, apotek och kontor för att fånga upp deras engagemang och innovationskraft, samt att ta tillvara deras idéer och erfarenheter. Genom att delta i ICAs Unga Nätverk får yngre medarbetare knyta nya kontakter, upptäcka möjligheterna inom koncernen — och får vara med och forma framtidens ICA.  


Medarbetarna kommer tillsammans under den 9-10 november på ICAs kontor i Solna utbyta erfarenheter och idégenerera kring ett aktuellt ämne. Dagarna varvas med föreläsningar och workshops. Idéerna kommer slutligen presenteras för en jury bestående av bland annat medlemmar av ICA Gruppens, ICA-handlarnas Förbunds och ICA Sveriges högsta ledning.
 


Nätverket är för medarbetare upp till 25 år från olika delar av ICA som är goda förebilder med ett stort engagemang för ICA. Med andra ord personer som symboliserar ICAs gemensamma värderingar – enkelhet, engagemang och entreprenörskap – i vardagen. 

Är du handlare eller chef inom ICA och vill nominera en medarbetare? Klicka här! I formuläret motiverar du varför just din medarbetare bör vara med i ICAs Unga Nätverk och fyller i era kontaktuppgifter. Senast måndagen den 20 september måste du som chef skicka in nomineringen.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Karin Axelsson, HR Strateg ICA-handlarnas Förbund.

Karin

Karin Axelsson

HR Strateg
0855339932