Samtidigt omvaldes Göran Blomberg, Anette Wiotti, Katarina Romberg, Fredrik Persson, Jan Amethier, Charlotte Svensson, Per Strömberg och Bengt Kjell som styrelseledamöter.

Ny ledamot i ICA Gruppens styrelse är Mikael Norling, ICA-handlare i Karlskoga, som vid ICA-handlarnas Förbunds årsstämma den 22 maj är föreslagen att ta över ordförandeklubban i Förbundet av Magnus Moberg. 

Claes-Göran Sylvén och Tomas Emanuelz avböjde omval i ICA Gruppens styrelse.

ICA Gruppens årsstämma fastställde årsredovisningen för 2023 och den föreslagna utdelningen till ICA Gruppens två ägare, ICA-handlarnas Förbund och AMF, på totalt 540 Mkr.

Här kan du läsa mer om ICA Gruppens styrelse.