EU-direktivet syftar till att upprätta schyssta handelsmetoder inom livsmedelskedjan, men den svenska lagstiftningen kommer att, tvärtemot syftet med det EU-direktiv den bygger på, ge ett ensidigt lagstiftningsskydd för alla leverantörer oavsett storlek gentemot alla köpare, vilket främst gynnar de stora globala livsmedelsindustriföretagen.

— Självklart är vi ICA-handlare för schyssta och rättvisa affärsmetoder och goda relationer mellan oss aktörer inom livsmedelskedjan, både lokalt och nationellt. Men jag oroas över att samarbeten som finns inom livsmedelskedjan idag, och som byggts upp under lång tid, kan drabbas. Vi som handlar stora kvantiteter livsmedel lokalt kommer få mer regelkrångel och är tvungna att vara försiktiga med våra inköp, annars riskerar vi stora böter, säger Magnus Moberg, ordförande i ICA-handlarnas Förbund.

— Precis som Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel beklagar jag riksdagens beslut. Det är anmärkningsvärt att Sverige överimplementerar EU:s lagstiftning och att svenska politiker inte vill skydda de mindre svenska inköparna inom livsmedelskedjan mot stora, multinationella livsmedelsindustriföretag. Bara för att dessa företag äger svenska varumärken gynnar inte riksdagens beslut svenska intressen inom livsmedelskedjan, fortsätter Magnus Moberg

Riksdagsbeslutet innebär även att regeringen ska utvärdera konsekvenser och villkoren för köpare, leverantörer och bönder inom livsmedelskedjan och sedan rapportera tillbaka till riksdagen.

— Vi kommer självklart att engagera oss i utvärderingen av det nya regelverket. För ICA-handlarna är det en viktig fråga att värna om utbudet av lokalt producerade livsmedel, inte minst för att sådana varor uppskattas av kunderna i ICA-handlarnas butikssortiment men också för att det betyder många lokala jobbmöjligheter, menar Elisabeth Due, ansvarig för Näringslivs- och branschfrågor, ICA-handlarnas Förbund.

 

 

 

Magnus Moberg, ordförande i förbundsstyrelsen