Fredrik Hägglund, vd för ICA-handlarnas Förbund, fortsätter som ledamot i styrelsen och Anders Svensson, vd ICA Sverige, fick nytt förtroende som ordförande.

- Handeln är en mycket viktig motor i det svenska samhället och vi är en bransch i stark utveckling men har också med tuffa utmaningar just nu med anledning av bland annat Coronaepidemin säger Magnus Wassén.

Som ICA handlare brinner jag extra för lokalt entreprenörskap och ser mycket fram emot att få bidra till bästa möjliga villkor och förutsättningar för handeln som helhet och särskilt skapa förståelse för det mindre företagets förutsättningar.

Magnus Wassén

Magnus Wassén äger och driver ICA Nära Norrviken i Stockholm sedan 2013 och dessförinnan var han ICA-handlare i ICA Nära Bergvreten. Han har varit förtroendevald i ICA-handlarnas Förbunds distriktsstyrelse i Mellansverige och är vice ordförande i Föreningen ICA-handlare för Barnens Ö. Magnus Wassén är utbildad vid Stockholms universitet med en fil mag i företagsekonomi.

Svensk Handel

Svensk Handel driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln med det övergripande uppdraget är att stärka handelns konkurrenskraft. Total sitter 18 ledamöter från hela den svenska handeln i styrelsen.