Inom ICA finns en gemensam målsättning att hela Sverige ska leva. Butikerna och handlarna — entreprenörerna — på landets mindre orter är en oerhört viktig kraft för att återskapa och bibehålla en levande landsbygd.

När butiker på landsbygden slår igen kan det innebära dödsstöten för en mindre ort, medan en butik som utvecklas ofta leder till pånyttfödelse av ett samhälle. Detta fenomen tydliggörs med rapporten Handlarkraft, som även föreslår en rad konkreta politiska åtgärder som Förbundet vill diskutera med olika beslutsfattare.

ICA-butiken och handlaren genererar alltid flera jobbtillfällen, vilket givetvis är särskilt viktigt på platser där arbetslösheten ofta är hög. Dessutom är handlarskapet en kraft som skapar ringar på vattnet: ICA-handlare är drivna entreprenörer vars energi och verksamhet ofta sträcker sig långt utanför butikens väggar. 

Handlarkraft skapar ringar på vattnet

Ett bra exempel på denna handlarkraft är Rikard Ohlin, handlare på ICA Nära i Sillerud, Värmland. Runt hans butik växer det upp nya verksamheter som svampar ur jorden: ett gammalt tåg ombyggt till hotell, ett kafé med restaurang med fullständiga rättigheter, en bensinmack framför butiken och ett servicecenter som är ett samarbete med kommunen.

— Om vi ska få folk att resa hit, så måste Sillerud vara ett besöksmål, säger Rikard Ohlin.

Företagande behöver rätt förutsättningar!

Magnus Moberg, ordförande ICA-handlarnas Förbund

I rapporten beskrivs ICA:s samhällsavtryck i de 23 kommuner som den parlamentariska landsbygdskommittén menar har särskilt stora utmaningar. Idag driver 75 ICA-handlare butiker i dessa kommuner, som tillsammans bidrar med fler än 1 500 jobb, nära 200 miljoner kronor i kommunala skatteintäkter, och en bra bit över en miljard kronor varje år i bruttoregionalprodukt. För att dessa företag ska fortsätta finnas och få möjlighet att växa behöver dessa företag och entreprenörer rätt förutsättningar.

Så vad krävs för att handlarna ska kunna verka på mindre orter och landsbygd, och bidra till ett levande samhälle med framtid och livskvalitet för invånarna? I rapporten föreslås tio politiska åtgärder, däribland följande tre:

En nationell handlingsplan för att stärka landsbygdens entreprenörer. Det räcker inte att en ort har ett bra företagsklimat; det behövs även bra företagare. Regeringen behöver ta fram en handlingsplan för att stärka de lokala företagaarna och deras entreprenörskap.

Enklare, mer rättvisa och förutsägbara regler. Tobakslagen är det senaste exemplet där kommuner får allt för fria förutsättningar att tolka hur lagen ska tillämpas. Kommunernas olika tolkning av lagar innebär olika förutsättningar i olika delar av landet. Det ger bristande förutsägbarhet och är negativt för företagsklimatet och ger dåliga konkurrensförutsättningar.

Att regeringen håller fast vid sin bredbandsstrategi. Digitalisering skapar nya affärsmöjligheter. Digitaliseringen kan kompensera för långa avstånd och skapa nya affärsmöjligheter. Regeringens bredbandsstrategi för att nå ett helt uppkopplat Sverige 2025 är av yttersta vikt för att människor ska kunna bo och driva företag på landsbygden.

I sin debattartikel i Land Lantbruk lyfter Magnus Moberg, ordförande ICA-handlarnas Förbund, och Per Strömberg, VD ICA Gruppen, ytterligare åtgärder som är av stor vikt för att ge handlarna de bästa förutsättningarna att fortsätta vara.

— Vi hoppas att med rapporten Handlarkraft hjälpa våra politiker och makthavare att förstå den avgörande roll som landsbygdens ICA-butiker och handlare har. Företagande behöver rätt förutsättningar!, säger Magnus Moberg. 

Frågor? Hör av dig!