Vi kommer fokusera på långsiktiga ICA-idéfrågor, med handlarnas kärnaffär i centrum.

Mikael Norling, ordförande ICA-handlarnas Förbund

" Jag känner mig hedrad inför stämmans förtroende och det är med stort engagemang och respekt som jag tar mig an uppdraget att leda Förbundsstyrelsen, säger Mikael Norling som har varit ledamot i styrelsen sedan 2020.  
" Vi tar steget till en styrelse med färre antal ledamöter vilket är en del i arbetet med att tydliggöra och renodla rollerna inom ICA. Vi kommer fokusera på långsiktiga ICA-idéfrågor, med handlarnas kärnaffär i centrum. Vi ska fortsätta värna ICA-idén, säkerställa vår mer än 100-åriga framgångsresa och ta det ansvar som vilar på oss som marknadsledare." 

Mikael Norling, 61, är utbildad lärare och har varit ICA-handlare sedan 1995. Han har vuxit upp i en familj som ägt ICA-butiker i Degerfors och Karlskoga sedan 1960-talet.  

Förtroendet bland landets ICA-handlare är brett. Mikael har varit förtroendevald handlare och ordförande i Distriktsstyrelse Öst, engagerat sig i Förhandlingsdelegationen inom Svensk Handel och i Förbundets finansgrupp. I april i år blev han även invald i ICA Gruppens styrelse. 

ICA-handlarnas Förbunds årsstämma samlade cirka 600 medlemmar och några hundra ICA-medarbetare på ABB Arena i Västerås den 22 maj. 

Mikael Norling tar över ordförandeklubban från Magnus Moberg på årsstämman 2024.

Möt Mikael Norling på hemmaplan (Film: 1,26 min)