Vanligtvis delas priset ut årligen, men mot bakgrund av pandemin och dess påverkan kring hur vi kan träffas, har entreprenörsfonden inte kunnat delats ut fysiskt under hösten 2020, utan priset har tilldelats till vinnarna under våren 2021. Givetvis tycker vi att det är viktigt att entreprenörer hyllas med eller utan fysisk prisutdelning därför kommunicerar och hyllar pristagarna här.

Årets pristagare butik: Henrik Forsberg, ICA Nära Hedared

"Årets butikspris tilldelas Henrik Forsberg, tillförordnad förstagångshandlare som för drygt två år sedan tog över ICA Nära Hedared, som då hade utmaningar med lönsamheten och behov av ett butikslyft. Sagt och gjort, utan tidigare erfarenhet som ICA-handlare valde Henrik att ta sig an den, av övriga ICA-handlarkollegor, omöjliga utmaningen som det ofta innebär att rusta upp en butik och samtidigt vända röda siffror. Henrik fick hjälp av andra ICA-handlare och åkte land och rike runt för att samla in butiksinredning. Till sin hjälp hade Henrik också ett 20-tal lokala bybor som hjälpte till att renovera butiken. Med en stark drivkraft, stor vilja och enorm kreativitet lyckades Henrik öppna en helt ombyggd och välfylld butik efter bara två veckor. Han lyckades göra det omöjliga möjligt!"

Sedan dess har Henrik Forsberg vunnit priser som Årets Säljraket 2019 och Guldäpplet. Under de här dryga två åren har Henrik lyckats öka omsättningen under helåret 2020 jämfört med 2019 med +17,8 procent och på helåret 2019 jämfört med 2018 landade ökningen på hela + 40,9 procent.

– Jag är tacksam att så många ICA-kollegor ställde upp med inredning och för att alla lokalbor hjälpte till med renoveringen. Utan den hjälpen hade vi aldrig kunnat göra den här satsningen. Det har varit en spännande tid med många utmaningar. Som ansvarig för en mindre butik är jag allt från elektriker och fastighetsskötare till psykolog, arbetsuppgifter som jag kommer att ha nytta av hela livet, oavsett storleken på butik. Jag är glad att vi haft en positiv försäljningsutveckling, vilket gjort det möjligt för mig att anställa fler personer. Med det här fina priset fylls energidepåerna igen och motivationen är på topp! Snart har vi dubblerat omsättningen, vilket var min vision när jag började. Nu ser jag fram emot en ljus framtid, både för butiken och mig själv, säger Henrik.

Årets pristagare ICA-koncernen: ICA Grow projektgrupp inom ICA Gruppen

"Årets pristagare inom ICA-koncernen tilldelas ett team av specialister inom HR Lärande, IT och Kommunikation som skapade en prototyp för en ny hub kopplat till lärande - Grow@ICA. Syftet är att möjliggöra för alla inom ICA Gruppen att själva driva sitt eget och teamets lärande. Teamet valde att själva bygga en lösning i Sharepoint baserat på ICAs investering av plattformen Office 365,
Sharepoint var då helt outforskat för ICA. Genom arbetet nyttjades den interna kompetensen för att både skapa den digitala lösningen och innehållet, vilken i sin helhet genomfördes på åtta veckor och under budget. Teamet visar att nyfikenhet, driv och prestigelöshet gör det enklare att förflytta sig framåt.”

Projektgruppen har bestått av: Viva Fahlén, Hannah Schultz, Malin Wretman, Jenita Nilsson, Maria Smedmerk, Mikael Arnkvist, Oscar Zielonka, Ida Lidwall, Frida Calderon.

Så här kommenterar projektgruppen priset

– Vi är oerhört stolta och tacksamma över priset. Vi är också glada över att ha varit en del i det här teamet. Vi kommer använda priset till att utvecklas tillsammans framåt, även om vi idag inte jobbar tillsammans i något projekt. Att fortsätta lära och vara entreprenörer är gemensamt för oss alla oavsett var vi jobbar inom ICA.

Projektteamet på ICA Grow

Så här kommenterar Claes-Göran pristagarna

Entreprenörskap är en viktig faktor i vår utveckling, och en del av ICA systemets DNA. Årets två utnämningar representerar två olika delar av entreprenörskap.

– Henrik representerar entreprenörens vilja, där attityd och egen övertygelse går före tidigare erfarenhet. Henriks attityd och genomförande ger kraft, inspiration och är en förebild för många andra handlarare.

– ICA Grow projektgrupp representerar en annan del av entreprenörskapet. Det innovativa, det banbrytande som ser till att ny teknik och nya möjligheter skapar enklare och tillgängligare förutsättningar för många fler att nå ny kunskap och att utveckla sig.

Det här är två mycket värdiga mottagare av årets entreprenörsfond, som jag också hoppas ska vara goda förebilder för många andra duktiga medarbetare inom vårt ICA-system.

Claes-Göran Sylvén, ordförande ICA Gruppen

Bakgrund till entreprenörsfonden

Claes-Göran Sylvéns entreprenörsfond prisar årligen en eller flera aktörer som har utvecklat idéer och visat på ett framstående entreprenörskap inom handeln. Fonden skapades i samband med att Claes-Göran Sylvén slutade som vd för ICA-handlarnas Förbund i januari 2014 och är inspirerad av hans stora intresse för entreprenörskap och ett erkännande för det arbete han har gjort för ICA-idén och Sveriges ICA-handlare. Stipendium delas ut till enskilda personer eller en grupp som på något sätt visat särskilt prov på entreprenörskap, vilket också är ett av ledord av ICA:s gemensamma värderingar.