- Det har varit en otroligt spännande och intensiv tid på Förbundet, med fina samarbeten inom hela ICA-sfären. Att få driva det stora projektet med att finansiera och genomföra utköpet av ICA Gruppen och få det i hamn blev en bra avslutning på mitt uppdrag. För med den nya ägarstrukturen förändras nu CFO-rollen väsentligt och därför känns det helt naturligt för mig att gå vidare i min yrkeskarriär. Det är såklart vemodigt att lämna eftersom jag trivts så bra, men tiden med Sveriges ICA-handlare kommer jag alltid bära med mig som en väldigt betydelsefull och givande period i mitt yrkesliv, säger Bo Sandström.

- Bo har gjort ett fantastiskt arbete med att leda vår ägarstyrning, kapitalförvaltning och hela avnoteringsprocessen. I och med slutförd avnotering blir rollen som Bo rekryterades till väsentligt annorlunda, så jag har stor förståelse för Bos beslut och önskar honom all lycka till i hans nästa steg, säger Göran Blomberg.
- Jag har följt Bo sedan starten 2019 och det har varit en stor trygghet för mig och styrelsen att ha honom vid rodret, inte minst som projektledare under utköpsprocessen. Jag vill rikta ett stort tack och önska allt gott framåt från Sveriges ICA-handlare, säger Magnus Moberg.


Bo Sandström lämnar, på egen begäran, sin operativa roll under sommaren, men står till Förbundets förfogande året ut.