Jag har insett att det finns en outtömlig källa av entreprenörsinsatser som gör gott i vårt samhälle, både synligt och osynligt

Claes-Göran Sylvén

Claes-Göran Sylvéns entreprenörsfond prisar årligen en eller flera aktörer som har utvecklat idéer och visat på ett framstående entreprenörskap inom handeln. Fonden skapades i samband med att Claes-Göran Sylvén slutade som vd för ICA-handlarnas Förbund och är inspirerad av hans stora intresse för entreprenörskap samt ett erkännande för det arbete han har gjort för ICA-idén och Sveriges ICA-handlare. 

"Sedan 2015, när vi började dela ut stipendierna, har jag insett att det finns en outtömlig källa av entreprenörsinsatser som gör gott i vårt samhälle, både synligt och osynligt entreprenörskap. Våra stipendier syftar till att lyfta några utvalda insatser varje år som inspirerar vår omvärld. Det gör mig lika glad varje år att få vara med om detta, säger Claes-Göran Sylvén.

2023 års pristagare är AjaBaja Cancer, ICA-handlare Kent Kristoffersson, ICA Maxi Östersund och logistikinitiativet Computer Vision inom ICA Gruppen

Motivering organisationen AjaBajaCancer
Årets entreprenörspris till en extern samarbetspartner tilldelas en organisation som byggts upp från noll baserad på egna upplevda erfarenheter. En verksamhet som berör, värmer och är ovärderlig för de drabbade när det behövs som mest.
De har engagerat över 200 butiker att stärka handlarnas lokala samhällsengagemang och även centralt inom ICA. Samarbetet har lyckats hitta fina synergier med såväl leverantörer i Musikfesten och Stammispartners. Stort grattis till Aja Baja Cancer för entreprenörskap som extern samarbetspartner till ICA.

Motivering Kent Kristoffersson, ICA-handlare ICA Maxi Östersund
Årets entreprenörspris till butik tilldelas en matbutik som driver den första odlingen i världen av sitt slag. De odlar gurkor, tomater, örter och lax på sin parkering. En handlare med hjärta, ödmjukhet och sant entreprenörskap som gång på gång visat prov på genuint ICA-handlarskap. Med förmåga att lyckas med positiv tillväxt i försäljning och lönsamhet, har nöjda kunder och visar en öppenhet att sprida kunskap till andra handlare och butiksmedarbetare. Stort grattis till ICA-handlare Kent Kristoffersson, Maxi ICA Stormarknad Östersund årets entreprenörskap för butik.

Motivering projektgruppen Computer Vision, ICA Sverige
Årets entreprenörspris till ICA-koncernen tilldelas en projektgrupp som visar stort driv och engagemang att lösa upp snåriga vägar inom logistik och bryter mark med nya tekniska lösningar.
Genom att synliggöra problem och finna lösningar kommer resultatet av deras arbete göra stor skillnad. En grupp av sanna förebilder som visar att vi tillsammans inom ICA kan hitta lösningar som ger stort värde. Stort grattis till Projektgrupp Computer Vision inom Logistik, ICA Sverige AB - Ludvig Håkansson, Anton Persson, Wilhelm Hallbäck, Morgan Magnusson för årets entreprenörskap inom koncern.