0%

Dagens bild

Om ICA Gruppen

ICA Gruppen är marknadsledare i Sverige inom dagligvaror och en av Nordens största dagligvaruaktörer med fokus på mat och hälsa. ICA Gruppens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm inom segmentet Large Cap.

I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och produkter samt ICA Försäkring. ICA Gruppen som koncern omsatte 106 miljarder kronor under 2017. 

Dagligvaruverksamheten i Sverige, ICA Sverige, bygger på ICA-idén, fria handlare i samverkan, vilken förenar den lokala handlarens engagemang, marknadskännedom och entreprenörskap med tillgång till stordriftsfördelar och immateriella rättigheter. I korthet går det ut på att handlaren själv äger och driver butiken medan ICA Sverige äger rätten till butiksläget och varumärket. Det är också uttryckt i ICA Gruppens bolagsordning att ICA Gruppen ska bevara, utveckla och stärka ICA-idén. 

Som ägare anser vi att dagligvaruservice är - och alltid ska vara - ICA Gruppens kärnaffär. Genom samverkan och utveckling av ömsesidigt stödjande verksamheter till dagligvaruverksamheten ska ICA Gruppen bygga upp kundförtroende, god lönsamhet och en ledande marknadsposition.

ICA Gruppen har, tillsammans med alla ICA-butiker, en stor positiv påverkan på samhället. Som majoritetsägare till en stor och framgångsrik koncern både kan och vill vi göra positiv skillnad i samhället. Vi anser att ett medvetet hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang går hand i hand med långsiktig lönsamhet. Omvärld och kunder ska känna förtroende för oss och den verksamhet som hela ICA bedriver. 

Vår långsiktighet och vår no exit-strategi innebär att ICA-handlarnas Förbund alltid kommer värna om och arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 

Läs mer om ICA Gruppen

Läs ICA Gruppens pressreleaser