0%

Dagens bild

Engagerade, aktiva och långsiktiga

ICA-handlarnas Förbund är långsiktiga majoritetsägare i börsnoterade ICA Gruppen med en ägarandel om 54 procent. Vår ambition är att ICA ska fortsätta utvecklas i en positiv riktning och vi arbetar kontinuerligt för att såväl ICA Gruppen, aktieägarna och ICA-butikerna ska främjas av en stark, långsiktig och stabil tillväxt.

Enligt vår stadga ska ICA-handlarnas Förbund alltid inneha mer än 50 procent av aktierna i ICA Gruppen. 

ICA Gruppen är ett av Nordens största detaljhandelsbolag. Bolaget sysselsätter närmare 30 000 personer i de svenska bolagen och i de baltiska verksamheterna. Dessutom sysselsätter ICA-handlarna i Sverige ytterligare drygt 50 000 butiksmedarbetare i sina butiker. Detta skapar en enorm stolthet. Men arvet förpliktigar också.   

Går det bra i ICA-butikerna går det också bra för ICA Gruppen. En god försäljningsutveckling och lönsamhet i butik ger royalty och vinstdelning till ICA Gruppen utöver bl a vinstmarginalerna i varuförsörjningen. Detta skapar lönsamhet för ICA Gruppen och därmed en långsiktigt hållbar affär.  Dagligvaruhandel är - och ska alltid vara - ICA Gruppens kärnaffär. Alla verksamheter som finns inom ICA Gruppen ska leverera planer som stärker kärnverksamheten.  

Vi kommer aldrig lämna vårt majoritetsägande. Därför tar vi stort ansvar och verkar för beslut som vi vet ger bästa effekt för ICA-systemet på lång sikt. Långsiktighet genomsyra vår ägarstyrningsmodell. Vi har ett ständigt 100-årsperspektiv som börjar om på nytt varje dag. Det gäller i morgon, om ett år, och om 100 år. Den långsiktiga synen handlar också om att sträva efter ständiga förbättringar på kortare sikt. ICA ska alltid bli bättre och ge konsumenter och samhället mer.

ICA-handlarnas Förbunds huvuduppdrag är att bevara, utveckla och stärka det fundament som lagt grunden till ICA. Vi kallar detta för ICA-idén – en unik modell som innebär att ICA-handlare äger och driver sina egna butiker men tillgång till stordriftsfördelar och ett gemensamt varumärke. Det är också uttryckt i ICA Gruppens bolagsordning att bolaget ska bevara, utveckla och stärka ICA-idén. 

Vi känner stort ansvar för att vårda och ta vidare allt som tidigare generationer av handlare och ICA-tjänstemän byggt upp med hjälp av hårt arbete, mod och visioner.

ICA Gruppen mår bra av att vara börsnoterat (Nasdaq Stockholm, Large Cap) vilket ger bolaget ett externt och spritt ägande. Det borgar för transparens och konkurrens samt ger tillgång till riskkapital. Närvaron på börsen skapar också möjligheter för många att ta del av ett framgångsrikt och långsiktigt bolag.

Dagligvarubranschen är i ständig utveckling och förändring och vi uppdaterar vår ägarplan för ICA Gruppen varje år. Att just vi, som medlemsorganisation med branschkunskap och närhet till den dagliga verksamheten, är majoritetsägare av ICA Gruppen tror vi är ytterligare en garant för ICAs fortsatta framgång. Självklart finns det, och kommer att finnas, utmaningar längs vägen framåt. Men med en framgångsrik historia i ryggen, en stabil ekonomisk plattform att stå på och en långsiktig plan, känner vi trygghet, självförtroende och mod.

ICA-handlarnas Förbund har en stabil ekonomisk beredskap för att kunna skjuta till eventuellt kapital och vara en ansvarsfull ägare. Här kan du läsa mer om vår kapitalförvaltning.  

20 augusti 2018