0%

Dagens bild

Kapitalförvaltning

ICA-handlarnas Förbund har ett kapital som växer genom löpande förvaltning och utdelningsberättigade aktier i ICA Gruppen. I första hand är vårt kapital till för att säkra majoritetsägandet i ICA Gruppen och för att kunna vara en stark och ansvarsfull huvudägare.

Ett betryggande kapital ger oss förutsättningar att fatta långsiktiga beslut för ICAs framtid. Det ger oss även en stabil ekonomisk beredskap för att göra nödvändiga investeringar samt kunna skjuta till eventuellt kapital och vara en ansvarsfull ägare i ICA Gruppen.

Vi förvaltar aktivt vårt kapital och investerar i tillgångsslagen räntor, företagskrediter, hedgefonder, aktier och fastigheter. Den gemensamma nämnaren för alla placeringar är långsiktighet och förvaltningen avser att skapa en god riskjusterad avkastning över tid. 

Vid utgången av 2019 uppgick det förvaltade kapitalet till 7,8 mdkr och senaste 5 åren har den genomsnittliga årliga avkastningen uppgått till 9,8% per år. 

ICA-handlarnas Förbund är en ideell förening och kan därmed inte dela ut pengar direkt till medlemmarna, men vi kan göra satsningar till nytta för medlemmarna och som stärker deras, och därmed hela ICAs, konkurrenskraft. 

Som medlemsorganisation använder vi vårt kapital för att satsa resurser på löpande medlemsservice, utveckling av befintliga och potentiella ICA-handlare, affärs- och branschanalyser, kommunikation och opinionsbildning samt samhällsengagemang. Vi satsar också på olika aktiviteter för att stärka handeln som bransch.