0%

Dagens bild

Kapitalförvaltning

ICA-handlarnas Förbund har ett kapital som växer genom löpande förvaltning och genom  utdelningsberättigade aktier i ICA Gruppen. I första hand är vårt kapital en beredskap för att bibehålla och säkra majoritetsägandet i ICA Gruppen och för att vara en ansvarsfull huvudägare.

En betryggande kassa ger oss förutsättningar att fatta långsiktiga beslut för ICAs framtid. Den säkrar vårt eviga ägande och ger oss möjlighet att göra nödvändiga investeringar, till exempel vid en nyemission.

Vi förvaltar kapitalet genom långsiktiga placeringar i fastigheter, aktier, räntor, företagskrediter och hedgefonder. Den gemensamma nämnaren för alla placeringar är långsiktighet. Förvaltningen avser att skapa god riskjusterad avkastning.

ICA-handlarnas Förbund är en ideell förening och kan därmed inte dela ut pengar direkt till medlemmarna, men vi kan göra satsningar till nytta för medlemmarna och som stärker deras, och därmed hela ICAs, konkurrenskraft.

Som medlemsorganisation satsar vi resurser på löpande medlemsservice, utveckling av befintliga och potentiella ICA-handlare, affärs- och branschanalyser, kommunikation och opinionsbildning samt samhällsengagemang. Vi satsar också på olika aktiviteter för att stärka handeln som bransch.