0%

Dagens bild

Stiftelser och fonder

ICA-handlarnas Förbund ansvarar för och hanterar fem stiftelser och fonder.

ICA-stiftelsen

ICA-stiftelsens uppdrag är att inom ramen för stiftelsens ändamål dela ut medel till organisationer som gör bestående positiva skillnader i samhället med fokus på hälsa, mångfald och integration utifrån våra grundpelare som handlar om allas lika värde och rätt till lika möjligheter, samt allas rätt till ett hälsosamt liv. Grundpelarna utgör vårt långsiktiga fundament för vilka initiativ vi vill stötta. 

Hakon Swenson stiftelsen 

Hakon Swenson Stiftelsen har till syfte att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet och tar emot ansökningar inom dessa områden. För närvarande är forskningsprojekt inom multikanal- och e-handel respektive förpackningar särskilt intressanta.

Stiftelsen Roland Fahlins stipendiefond

Stipendier till studie- eller forskningsbidrag för att stimulera eftergymnasialt utbildande att bli egenföretagare eller ledare inom dagligvaruhandeln.

ICA:s stipendiefonder 

Stipendier till studier eller studieresor till medarbetare i ICA-butik eller i bolag inom ICA:s svenska verksamhet.

Claes-Göran Sylvéns stipendiefond

Stipendier till person eller grupp som visat särskilt prov på vilja, engagemang och gott entreprenörskap inom handelsrelaterade områden.