0%

Dagens bild

Remissvar

Här ser du våra aktuella remissvar. ICA-handlarnas Förbund är en viktig remissinstans gällande frågor om detaljhandel. Klicka här för att läsa mer om våra åsikter om bl a insamling av förpackningsavfall och om registrering av lotteriombud.

Varje år skickar Regeringskansliet ut ärendeförslag som myndigheter, organisationer och andra har möjlighet att tycka till om.

Vi har svarat på nedanstående remisser. Svaren är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

2018-05-25 | M2018/00852/R
Remissvar om mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av producentansvaren

2017-07-11 | LIFS 2017:2
Lotteriinspektionens förslag till ändrade föreskrifter (LIFS 2017:2) om registrering av ombud

2017-07-09 | SOU 2017:15
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

21 augusti 2018