0%

Dagens bild

Opinionsbildare

ICA-handlarnas Förbund jobbar för att öka kunskap och förståelse för ICA-idén, och driva frågor som ger både ICA-handlarna och ICA-koncernen bästa möjliga förutsättningar att verka och växa.

Vi arbetar för att ICA-handlarna och ICA-koncernen ska kunna förverkliga sina ambitioner om högt kundförtroende, tillväxt och lönsamhet på sina respektive marknader.

Vi vill att ICA-handlarna ska ges likvärdiga villkor som övriga aktörer på dagligvarumarknaden.

Vi inspirerar och stödjer våra medlemmar att vara aktiva i sitt samhällsengagemang och vi lyfter goda exempel där hållbarhet och mångfald står i fokus.

Remissvar

Här nedan ser du de senaste remissvaren från ICA-handlarnas Förbund.

Varje år skickar Regeringskansliet ut ärendeförslag som myndigheter, organisationer och andra har möjlighet att tycka till om. ICA-handlarnas Förbund är en viktig remissinstans gällande frågor om detaljhandel.

Remissvaren är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

2018-05-25 | M2018/00852/R
Remissvar om mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av producentansvaren

2017-07-11 | LIFS 2017:2
Lotteriinspektionens förslag till ändrade föreskrifter (LIFS 2017:2) om registrering av ombud

2017-07-09 | SOU 2017:15
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden