0%

Dagens bild

Opinionsbildare

ICA har en stor positiv påverkan på samhället. Som majoritetsägare till en stor och framgångsrik koncern både kan och vill vi göra positiv skillnad i samhället. Vi anser att ett medvetet hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang går hand i hand med långsiktig lönsamhet. Omvärld och kunder ska känna förtroende för oss och den verksamhet som hela ICA bedriver. 

Vi arbetar för att ICA-handlarna och ICA-koncernen ska kunna förverkliga sina ambitioner om högt kundförtroende, tillväxt och lönsamhet på sina respektive marknader. 

Vi vill att ICA-handlarna ska ges likvärdiga villkor som övriga aktörer på dagligvarumarknaden.

Vi inspirerar och stödjer våra medlemmar att vara aktiva i sitt samhällsengagemang och vi lyfter goda exempel där hållbarhet och mångfald står i fokus.

Vår långsiktighet och vår no exit-strategi innebär att ICA-handlarnas Förbund alltid kommer värna om och arbeta för en hållbar samhällsutveckling.