0%

Dagens bild

1 300 arbetsgivare - 40 000 medarbetare

Totalt har Sveriges ICA-handlare cirka 40 000 medarbetare varav drygt hälften är under 25 år. ICA-handlarna har en uttalad ambition att värna om mångfald och utveckling hos sina medarbetare.

En av ICA-sfärens styrkor är systemet av interna utbildningar. Det finns en lång tradition av att ICA-handlarna satsar på sina medarbetare så att de får en god utbildning och en god personlig utveckling. Det kan handla om att medarbetaren vill satsa på en karriär inom handel eller satsa på att i framtiden bli egen företagare som ICA-handlare. Karriärvägarna inom ICA är många för unga människor som har rätt driv och vill framåt.

Här kan du läsa om några initiativ som ICA gemensamt har kraftsamlat kring:

ICA 2020

ICA2020 lanserades i maj 2013. ICA2020 är ett verktyg för ICA att gemensamt kraftsamla för de unga. Den genomsnittliga ICA-handlaren bereder redan praktikplatser för cirka 13 personer per år. Men med ICA2020 ville vi vässa våra ambitioner för att bli en ännu bättre arbetsgivare för unga människor.

ICA2020 består av två delar. Genom ICA2020 finns möjlighet till ett första jobb för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målsättningen är att under de kommande åren ge cirka 2000 ungdomar, som inte har lätt att komma in i en arbetsgemenskap, möjligheten till ett första jobb. Här samarbetar ICA-handlarna framförallt med Arbetsförmedlingen men även med andra intressenter.

Dessutom är tanken med ICA2020 att vi ska ta tillvara alla de goda idéer och entreprenörskap som finns hos de unga medarbetarna som redan jobbar inom ICA.

ICA erbjuder dessutom en yrkespraktik inom handeln; en påbyggnad för de studenter som avslutat Handels- och administrationsprogrammet på gymnasiet.

Resultat hittills (december 2014):

  • 1448 långtidsarbetslösa ungdomar har fått praktik i en ICA-butik.
  • 20 ungdomar som är anställda i en ICA-butik har diskuterat framtidsscenarior och rapporterat sina resultat till ICA-koncernens och ICA-handlarnas Förbunds ledning.
  • I en årlig webbenkät får en ungdomspanel svara på frågor som handlar om hur de uppfattar ICA som arbetsgivare.

Vi kan mer

Under hösten 2009 inledde ICA en satsning kallad "Vi kan mer".

Vi kan mer syftar till att öka intresset för och möjligheterna till sysselsättning för personer med funktionsnedsättning inom hela ICA. Målet var att inom en treårsperiod sysselsätta mellan 500-1 000 personer hos ICA-handlarna, eller centralt på ICA:s kontor och lager.

Satsningen lanserades med att praktikanten Jerry, spelad av Mats Melin, gjorde entré i TV-rutan i ICAs reklamfilmer.

Resultat hittills (december 2014):

  • Drygt 1400 personer med någon form av funktionshinder har sysselsättning i 680 ICA-butiker.
  • Cirka 340 personer är sysselsatta via Samhall på ICAs kontor och lager (framförallt genom lokalvårdsentrepenad).